ANBI

Stichting We4kids is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting hecht waarde aan de ANBI-status en omarmt de transparantieregels die deze status met zich meebrengt. Hierna geven we openheid van zaken over onder meer het gevoerde beleid, de geworven middelen, de besteding van middelen en de beloning van bestuurders.

NaamStichting We4Kids
KVK55764215
RSIN8518.51.290
AdresBezoekadres: Slot Harenlaan 6, 6432JP Hoensbroek
Statutair adres: Parklaan 19A, 6131KE Sittard
Doelstelling


Onze missie is om kansarme kinderen in Sittard-Geleen te voorzien van alles wat nodig is voor hun primaire en secundaire levensbehoeften, opvoeding en welzijn. We doen dit door middelen verkregen uit wervingsacties en donaties in te zetten voor kleinschalige, betekenisvolle hulp waar gevestigde instanties niet in voorzien. We4Kids ondersteunt daarnaast ook (vrijwilligers)organisaties met advies en mankracht.
Beleid
We4Kids verzorgt in samenwerking met de Kiwanisclub Sittard allerlei activiteiten voor kansarme kinderen in de regio Sittard-Geleen. Om deze activiteiten te financieren zijn middelen nodig, die deels komen uit donaties en deels uit fondsenwervingsactiviteiten. We organiseren verschillende acties om fondsen te werven voor We4Kids. We maken daarbij dankbaar gebruik van de vrijwilligers van Kiwanis Club Sittard. De fondsen die we verkrijgen uit wervingsacties en donaties, zetten we in voor kinderen die het moeilijk hebben. Welke kinderen dat zijn, horen we van onze partners. Stichting We4Kids maakt deze keuze principieel niet. Dat laten we over aan de professionals. Kijk hier voor meer informatie over onze activiteiten.
BestuurHet bestuur van de stichting We4Kids wordt gevormd door:
H.J.C.J. Hox, voorzitter
H. Kapar, secretaris
P.M.J. van Sloun, penningmeester
BestuursondersteuningW. Peters
Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de uitgevoerde werkzaamheden.
Actueel verslag uitgevoerde activiteiten

Kijk hier voor het verslag van de door ons uitgevoerde activiteiten in het boekjaar eindigend op 1 oktober 2022. In de nieuwssectie op deze website tref je meer informatie aan over de door ons uitgevoerde activiteiten.
Balans en staat van baten en lasten


Balans – 2022
Staat van baten en lasten – 2022

Meer informatie over de financiële positie van de stichting tref je hier aan.
Publicatie gegevens t.b.v. ANBI-status
%d bloggers liken dit: