Partners

De partners van We4Kids dragen kinderen aan die op grond van hun sociale situatie in aanmerking komen voor activiteiten en ondersteuning. We4Kids beschikt zelf niet over namen en adressen van behoeftige kinderen. De volledige selectie loopt via onze partners.

De volgende organisaties fungeren als partners voor We4Kids:

%d bloggers liken dit: