Doneren

Wil je meer informatie over concrete projecten? Of wil je hulp bij het doneren aan We4Kids? Neem contact met ons op via we4kids.eu@gmail.com.

Er zijn een paar manieren om bij te dragen aan de ondersteuning van kansarme kinderen in onze regio. Stichting We4Kids waardeert elke donatie, groot of klein, om dit te realiseren. Help ons helpen.

Doneren

Maak je het geld liever over? Dat kan ook:

NL52ABNA0529700328
t.n.v. Stichting We4Kids
o.v.v. ‘donatie we4kids’

Fiscaal vriendelijk schenken

Ook fiscaal vriendelijk schenken is mogelijk. Stichting We4Kids is daarvoor in het bezit van de ANBI-status. Wil je een periodieke gift doen aan We4Kids? En wil je die gift in aftrek brengen in jouw aangifte inkomstenbelasting? Dan moet jouw gift aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen jou en We4Kids. Lees meer over de voorwaarden voor een periodieke, aftrekbare gift in deze toelichting:

Weet je al hoe fiscaal vriendelijk schenken werkt? Dan kun je meteen de overeenkomst downloaden:

Heb je vragen?
Neem dan contact op met We4Kids voor hulp.

%d bloggers liken dit: