Privacy

Gegevensverwerking

Tijdens uw bezoek aan deze website zal We4Kids geen persoonsgegevens over u verzamelen. Wel verzamelt de website anonieme gegevens van bezoekers en pageviews. Als u zich aanmeldt om nieuwsberichten te ontvangen, gaat u akkoord met het opslaan en gebruik van het opgegeven emailadres.

Doeleinden gegevensverwerking

We4Kids verzamelt en verwerkt anonieme gegevens over bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om informatie onder de aandacht te brengen die voor u van belang kan zijn, om statistieken te ontwikkelen en om u berichten te sturen als u zich hebt aangemeld voor de nieuwsfeed. De door u verstrekte informatie zal – behoudens voor de laatstgenoemde berichten – niet worden gebruikt om contact met u op te nemen. Wij stellen geen gegevens ter beschikking aan derden.

Verwijderen gegevens

Als u er prijs op stelt dat wij uw emailadres verwijderen, zodat u geen berichten meer ontvangt van nieuwsberichten kunt u dit kenbaar maken via wekids.eu@gmail.com. We zullen uw gegevens dan terstond verwijderen.

Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden, die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten

Vragen over deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan We4Kids via de website heeft doorgegeven, over verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen of over dit Privacy statement kunt u kenbaar maken via e-mail adres we4kids.eu@gmail.com.

Wijziging privacy statement

We4Kids behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement.

%d bloggers liken dit: